Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser


 1.       Almindelige betingelser
Nærværende handelsbetingelser gælder for leverancer fra Profilshop Danmark ApS og hjemmesider, webshop gelændershop.dk,  pro-railing.dk,   pro-railing.se,   pro-railing.nu .

 Disse salgs- og leveringsbetingelser anses som gennemlæste og accepteret ved leverandørens fremsendelse af ordrebekræftelse, eller hvis køber accepterer et tilbud fra leverandøren, hvor tidspunktet er købers skriftlig accept af tilbud.

 
2.       Jurdisk navn
Profilshop Danmark ApS (herefter leverandøren)
CVR : 37499463
Vejlbjergvej 11
8240 Risskov
tlf: +45 22989100
Danske Bank - Reg.nr.. 3409 Kontonr. 12886357
 

3.     Priser - betingelser

Alle priser i vores webshop er inkl. moms og afgifter i danske kroner (DKK) som standard.

Der kan vælges at vise priser i flere valutaer i webshoppen.

Alle tilbud fra leverandøren er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, hvorefter det bortfalder.

OBS! Alle tilbud forudsætter betaling ved bankoverførsel. Ved betaling med kreditkort tillægges ordren 1,5%.

 
4.       Bestilling
Bestilling kan alene foretages af personer, der er fyldt 18 år.
Bestilling af varer afgives bindende ved skriftlig ordre, ordre på e-mail eller bekræftelse i webshop.
Bestilling af varer, der særfremstilles på grundlag af købers mål og specifikationer kan ikke fortrydes.
 
5.       Betalingsbetingelser
Betingelserne gælder, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og leverandøren.
Efter modtaget bestilling, modtager køber en bekræftelse pr. e-mail, når ordren er behandlet.
Ordrebekræftelsen er bindende for køber, medmindre denne straks fremkommer med indsigelser til det i ordrebekræftelsen anførte.
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af kort eller ved netbank-overførsel eller direkte til leverandøren ved bankoverførsel.
Kortoplysningerne transmitteres krypteret mellem kunde og leverandøren.
Personoplysninger (navn, adresse osv.) krypteres dog ikke.

6.       Betaling
Betalingsbetingelser er fakturadato, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.
Faktura afsendes inden forsendelse af det bestilte, således at overførslen kan ske inden for leveringsdato, så der ikke forekommer forlænget leveringstid.
 
Betaling af ordrer over kr. 20.000 der særfremstilles på grundlag af kundens mål, falder i to rater:
 
 1.  rate er et depositum, som udgør 50% af den samlede købesum inkl. fragt.
 2.  rate udgør de resterende 50% af den samlede købesum inkl. fragt.
 
Når køber afgiver sin ordre, godkender køber samtidig, at 2. rate overføres sideløbende med fakturering og inden afsendelse af varerne.
Betaling af rater kan ske ved netbank-overførsel. (uden gebyr) manuelt til vores konto
Danske Bank - Reg.nr.. 3409 Kontonr. 12886357 eller via vores kortbetalingssystem.
Betaling af rater kan ske online i vores betalingssystem, vi opretter et betalingslink via vores betalingssystem eller via vores betalingsportal i webshop.
Med kreditkort betaling er der altid indbygget forsikring med en selvrisiko på kun kr 1.200- 
 
Profilshop Danmark ApS beholder ejendomsretten af det solgte indtil endelig betaling har fundet sted.
 
7.       Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Profilshop Danmark anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret.
Forsendelse af varer sker med forskellige transportfirmaer efter omfang, størrelser og leveringsforhold.
Fragtprisen forudsætter at fragtmanden kan aflevere bestillingen ved 1. udkørsel.
Køber kan give fuldmagt til at forsendelsen må stilles, uden kvittering og på købers ansvar.
Levering sker ved vognkant, indkørsel eller carport hvor mulighed er for at stille varerne forsvarligt.
Har køber andre ønsker, kan dette angives i forbindelse med bestillingen.
Ved levering på Bornholm og andre ikke bro faste øer samt i udlandet opkræves særskilt transporttillæg.
Afhentning på vores lageradresse er gratis - uanset forsendelsens vægt
 
Ved levering påhviler det køberen, straks at foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af det leverede.  
En overskridelse af leveringstiden, uanset af hvilken årsag, berettiger ikke køber til at ophæve aftalen medmindre leveringstid overskrides med mere end 1 måned. Dog gælder 3 måneder ved særfremstillede varer.
Profilshop Danmark ApS kan ikke holdes erstatningsansvarlig for forsinkelser hos fragtmand, skader eller indirekte tab der kunne forekomme på vegne fragtmand/ transportfirma der leverer varerne.
Hverken for skader på varen eller omgivelser på leveringsstedet uanset årsagen.

8.       Reklamation

Køber har pligt til at undersøge de leverede varer for transportskader og synlige fejl/mangler straks ved modtagelsen. Hvis køber opdager en fejl, er det vigtigt, straks at kontakte leverandøren og fremvise skaden v/fotodokumentation inden påbegyndt montage.

 

Er reklamationen berettiget, og der i øvrigt er reklameret rettidigt fra kundens side, gælder følgende:

Leverandøren kan ikke i nogen henseende gøres erstatningsansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab ved fabriksfejl eller transportskade.

Kunden har 2 års reklamationsret på leverede varer i overensstemmelse med købelovens bestemmelser. Risikoen for varer købt af leverandøren overgår til køber som forbruger på leveringstidspunktet. Køber kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig inden og senest to år efter varen er leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er købers klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode.

Profilshop Danmark påtager sig det ansvar, der følger af den til enhver tid gældende lovgivning, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang. Ønsker køber yderligere oplysning eller rådgivning fra leverandøren, er denne af vejledende art.

Profilshop Danmark er ikke ansvarlig for demontering og/eller genmontering af leverede varer. Profilshop Danmark gør venligst opmærksom på, at fejl og mangler grundet montage, fejljustering, fejlmontering eller manglende vedligehold, ikke er omfattet af reklamations- og garantibestemmelser 


9.       Fortrydelsesret

Varer, der særfremstilles på grundlag af kundens mål, ønsker og specifikationer kan ikke fortrydes.

For eksempel glasplader skåret præcise efter kundens mål eller fremstillet på mål i samlet levering som f.eks. komplet gelænder der er fremstillet efter kundens mål.

En overskridelse af leveringstiden, uanset af hvilken årsag som mangel, maskinbrud, sygdom eller andre årsager berettiger ikke køber til at ophæve aftalen på særfremstillede varer medmindre leveringstid overskrides med mere end 3 måneder.

Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig på baggrund af forsinkelser, hverken for et direkte eller indirekte tab og dette uanset årsagen til forsinkelsen

For lagervarer gælder at køber som forbruger har 14 dage til at meddele at køber fortryder købet og herefter 14 dage til at sende varen retur selvom den er blevet brugt. En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik. Hvis varen er brugt, skal der laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. Køber har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget til Profilshop Danmark’s adresse. Køber skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

 

10.   Dokumentation og vejledning

Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse eller kan downloades fra leverandørens hjemmeside pro-railing.dk eller webshop.

Det er muligt at montere leverandørens produkter på flere forskellige måder. Flere forhold spiller ind, når det gælder den korrekte montering, herunder husets konstruktion.  Derfor er vores monteringsvejledning kun vejledende.

I de tilfælde hvor leverandøren har ydet vejledning til køber, er dette uden ansvar for leverandøren.

Leverandøren er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, der indtræder ved enhver anvendelse

af leverandørens produkter

Profilshop Danmark er ikke ansvarlig for demontering og/eller genmontering af leverede varer, monteret af 3. mand.

 

11.   Garanti

Alt glas brugt i konstruktioner som værn og gelænder skal ifh danske og EU normer være lamineret. 

Som det er nævnt i Glasindustrien’s publikationer ”Lamineret glas” og ”Glasværn”, kan delaminering/misfarvning af lamineret glas ved udendørs brug, med frit eksponerede kanter i sjældne tilfælde forekomme.

Derfor gives ikke garanti til almindeligt lamineret (float+float) & almindeligt hærdet-lamineret (hærdet+hærdet) lamineret med pvb folie. PVB folien, der benyttes mellem glassene har en ”hygroskopisk ”virkning, hvilket vil sige, at den optager fugt fra omgivelserne. Derfor kan der i sjældne tilfælde forekomme uklarheder/misfarvning i glassets yderområder/randzoner. Ovenstående er alene et visuelt problem og har ikke nogen indvirkning på glassets sikkerhedsmæssige egenskaber. Dette er teknologisk produktionsbetinget og er derved ikke reklamation berettiget. Profilshop kan således ikke garantere, at misfarvning ikke kan forekomme på laminereret glas i en udvendig applikation.

 

Profilshop yder 7 års delaminerings-garanti på alt glas lamineret med EVA folie, som er også langt mindre sårbar over for fugteksponering, da folien ikke absorberer fugt som alm. PVB kan gøre, hvis delaminering forekommer fra glaskant eller hulboring og forudsat, at glasset håndteres og monteres efter Glasindustriens anvisninger

 

Profilshop yder 5 års delaminerings-garanti på SentryGlas® som er også langt mindre sårbar over for fugteksponering. Det betyder at risikoen for delaminering er kraftigt formindsket, og en SentryGlas® løsning kan anvendes uden kantbeskyttelse.

SentryGlas® til lamineret (float+float) & lamineret (hærdet+hærdet) glas er 5 gange stærkere og op til 100 gange stivere end traditionelle lamineringsmaterialer, og har dermed en højere ydeevne.

 

Leverandøren indestår for, at relevante varer opfylder kravene til CE-mærkning.